ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Οι θεραπείες στοχεύουν στη βοήθεια ατόμων που βιώνουν συναισθηματικές, ψυχολογικές δυσκολίες ή αναπτυξιακά προβλήματα.

 

Σκοπός τους είναι, μέσω μίας απόλυτα εξειδικευμένης προσέγγισης, να βοηθήσουν τον άνθρωπο στην προσπάθειά του να κατανοήσει τις όποιες δυσκολίες του και να του υποδείξουν τρόπους να τις αντιμετωπίσει ενισχύοντας την ικανότητά του να διαχειριστεί αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα της ζωής και των προσωπικών του περιστάσεων.

Οι θεραπείες προσφέρουν ένα εύρος εξατομικευμένων, εχέμυθων αξιολογήσεων και παρεμβάσεων σε ενήλικες και εφήβους

  • Ατομική Ψυχοθεραπεία

  • Συμβουλευτική Γονέων 

  • Συμβουλευτική Εφήβων & Ενηλίκων
     

Δυνατότητα συνεδριών μέσω Skype καθώς και στην αγγλική γλώσσα

 

Οι θεραπείες περιλαμβάνουν τις πλέον ερευνητικά κατοχυρωμένες ως προς την αποτελεσματικότητά τους ψυχολογικές προσεγγίσεις (evidence-based) για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που αφορούν διάφορους τύπους ψυχοθεραπειών, όπως η Γνωσιακή-Συμπεριφορική θεραπεία, η Δυναμική Ψυχοθεραπεία, η Υπαρξιακή και η Διαπροσωπική θεραπεία, όπως καθορίζονται από τις οδηγίες (guidelines) του National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2013).

αρια.png

Dr Άρια Χριστοπούλου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© 2019 / Aria Christopoulou 

handcrafted by Virus Media 

αρια.png